Mededeling instemming besluiten en erkenning specialistentitel

Nrs. MEVA/BO-2930734 & MEVA/BO-2930733

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelt mede dat hij op 19 mei 2009 (kenmerk MEVA/BO-2930734) heeft ingestemd, als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, met de navolgende besluiten van 9 maart 2009 van het College Specialismen Verpleegkunde:

  • het besluit, houdende de wijziging van het algemeen besluit specialismen verpleegkunde,

  • het specifieke besluit, houdende specifieke eisen voor opleiding, registratie en herregistratie van de verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

Verder deelt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee dat hij bij zijn besluit van 19 mei 2009 (kenmerk MEVA/BO-2930733), op aanvraag van het College Specialismen Verpleegkunde van 24 maart 2009, de navolgende specialistentitel wettelijk heeft erkend, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg:

verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

De betreffende besluiten worden openbaar gemaakt door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, postbus 8212, 3503 RE Utrecht, ook via hun website www.venvn.nl.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

Naar boven