Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2009, 91Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-7053-001.png Structuurvisie Montferland vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 april 2009 de structuurvisie ‘Montferland’ heeft vastgesteld. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het grondgebied, alsmede het te voeren ruimtelijk beleid. In de structuurvisie is met name het reeds bestaande beleid geïnventariseerd, geactualiseerd en gebundeld.

Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de ontwerpstructuurvisie doorgevoerd.

De structuurvisie is op de volgende manieren voor een ieder te raadplegen:

  • via de publieksbalie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1;

  • via de website: www.montferland.info.