Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bouw zorginstellingenStaatscourant 2009, 83Vergunningen

Vergunningen bouwwerkzaamheden gezondheidszorg

Het College bouw zorginstellingen, het Bouwcollege, heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen aan de onderstaande instellingen een vergunning verleend voor de bouw of aanleg van voorzieningen.

Het briefnummer is steeds vermeld.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College bouw zorginstellingen, Postbus 3056, 3502 GB Utrecht.

B08145. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Almere te Almere ten behoeve van Stichting Zorggroep Almere te Almere voor een capaciteitsuitbreiding met 3 verblijfsplaatsen p.g. op de locatie De Archipel.

B08146. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Almere te Almere ten behoeve van Stichting Zorggroep Almere te Almere voor een capaciteitsuitbreiding met 2 verblijfsplaatsen p.g. op locatie De Kiekendief.

B08147. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Almere te Almere ten behoeve van Stichting Zorggroep Almere te Almere voor een capaciteitsuitbreiding met 2 verblijfsplaatsen p.g. op locatie De Overloop.

B08241. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 8 april 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Vierstroomzorgring B.V. te Gouda ten behoeve van Vierstroomzorgring B.V. te Gouda voor huur van vervangende nieuwbouw voor 29 plaatsen p.g. op locatie Oosterheem in Zoetermeer.

B08250. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting OsiraGroep te Amsterdam ten behoeve van Verpleeghuis De Drie Hoven te Amsterdam voor huur van vervangende nieuwbouw voor 24 verblijfsplaatsen p.g. en 52 verblijfsplaatsen s.z. aan het Confuciusplein (project Nieuwe Seneca).

D08171w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 16 april 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Talant te Heerenveen ten behoeve van Talant te Drachten voor vervangende huisvesting voor 8 KDC-plaatsen door huur in brede school Sperkhem in Sneek, onder gelijktijdige intrekking van de vergunning d.d. 31 december 2008, kenmerk D08171/U149.

D08239w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zuidwester te Numansdorp ten behoeve van Zuidwester Basis Zorgvoorzieningen Middelharnis te Middelharnis voor herinrichting van het instellingsterrein in het kader van de totale herstructurering van de hoofdlocatie onder gelijktijdige intrekking van de oorspronkelijke vergunning d.d. 31 december 2008 met kenmerk D08239/U331.