Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bouw zorginstellingenStaatscourant 2009, 62Vergunningen

Vergunningen bouwwerkzaamheden gezondheidszorg

Het College bouw zorginstellingen, het Bouwcollege, heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen aan de onderstaande instellingen een vergunning verleend voor de bouw of aanleg van voorzieningen.

Het briefnummer is steeds vermeld.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College bouw zorginstellingen, Postbus 3056, 3502 GB Utrecht.

B08061. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 10 maart 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Stromen Opmaat Groep te Rotterdam ten behoeve van Stichting De Stromen Opmaat Groep te Rotterdam voor de huur van 120 verblijfsplaatsen s.z. in het nieuw te bouwen zorghotel annex Medisch Centrum Rijnmond-Zuid.

B08319/F08372. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Groenhuysen te Roosendaal ten behoeve van Verpleeghuis Wiekendael te Roosendaal voor huur en inrichting centraal bureau De Belder voor Stichting Groenhuysen.

B08320. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Groenhuysen te Roosendaal ten behoeve van Verpleeghuis Wiekendael te Roosendaal voor vervangende nieuwbouw van afdeling De Linde op locatie Wiekendael te Roosendaal voor 30 verblijfsplaatsen p.g. en 2 extra plaatsen.

D08246w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 24 maart 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Pluryn te Oosterbeek ten behoeve van De Wincklesteegh te Nijmegen voor vervangende nieuwbouw voor 88 plaatsen verblijf en voor 160 plaatsen behandelfuncties op de hoofdlocatie ter verbetering van de huisvesting voor in het monitoringonderzoek van het Bouwcollege rood- en oranjescorende plaatsen.

F08408. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Savant te Helmond ten behoeve van Verzorgingshuis De Eeuwsels te Helmond voor een interim-voorziening voor 72 verblijfsplaatsen licht.