Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2009, 58Overig

Opgave nevenfuncties college, leden in buitengewone dienst en secretaris van de algemene rekenkamer naar de stand per 1 maart 2009

President drs. Saskia J. Stuiveling

 • 1. lid bestuur stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam;

 • 2. lid raad van toezicht RO theater, Rotterdam;

 • 3. lid raad van toezicht museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;

 • 4. lid bestuur stichting Trustfonds Rijksakademie voor Beeldende Kunst, Amsterdam;

 • 5. lid raad van toezicht van de stichting Paleis het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn;

 • 6. lid raad van toezicht Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);

 • 7. lid advisory board Rotterdam School of Management EUR;

 • 8. ad-hoc interviewer/columnist maandblad/website Management Scope;

 • 9. lid raad van advies van het Koninklijk NIVRA;

 • 10. lid raad van advies van de Orde van Advocaten;

 • 11. voorzitter bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs;

 • 12. ad-hoc functies binnen de Partij van de Arbeid.

nrs. 1 t/m 9, 11 en 12:

tijdbeslag: enkele vergaderingen/bijdragen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 10:

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Comités van Aanbeveling:

 • 1. landelijk Congres der Bestuurskunde;

 • 2. Landelijke Kamer van Verenigingen;

 • 3. stichting Oogfonds Nederland;

 • 4. stichting Nederlands Gesprek Centrum;

 • 5. leerstoel Andrés Bello, universiteit Leiden;

 • 6. historische reeks ‘de Rekenmeesters’;

 • 7. ARMINIUS, podium voor kunst, cultuur en debat, Rotterdam;

 • 8. stichting Correspondentie Desiderius Erasmus;

 • 9. stichting verfilming Japanse burgerkampen 1942–1945;

 • 10. Liliane Fonds;

 • 11. Jensen leiderschap seminar 2009, Erasmus Academie, Rotterdam.

nrs. 1 t/m 11

tijdbeslag: geen

bezoldiging: geen

Collegelid drs. G. de Jong

 • 1. columnist Friesch Dagblad;

 • 2. lid bestuur vereniging Het Friesch Dagblad/ raad van commissarissen Friesch Dagblad Holding B.V.;

 • 3. lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies;

 • 4. lid bestuur Vereniging van Eigenaren bungalowpark Beek en Brink, Zorgvlied;

 • 5. lid redactie Christen Democratische Verkenningen;

 • 6. voorzitter raad van toezicht stichting Horizon, Rotterdam;

 • 7. voorzitter curatorium post-graduate public sector controlleropleiding VU;

 • 8. lid vertrouwenscommissie samenstelling advieslijst gemeenteraadsverkiezingen 2010 CDA afdeling Leidschendam-Voorburg.

nr. 1

tijdbeslag: één column per maand

bezoldiging: geen

nrs. 2 t/m 5, 7 en 8

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 6

tijdbeslag: aantal vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Collegelid drs. G.M. de Vries

 • 1. voorzitter Humanistische Omroep Stichting, Hilversum;

 • 2. lid raad van advies van het College bescherming persoonsgegevens, Den Haag;

 • 3. lid raad van advies van het European Policy Centre, Brussel;

 • 4. lid European Council on Foreign Relations, Londen;

 • 5. lid raad van advies Transatlantic Policy Network, Brussel;

 • 6. lid raad van advies Center on Global Counterterrorism Cooperation, Washington;

 • 7. lid raad van advies van de Europese Culturele Stichting, Amsterdam;

 • 8. lid raad van advies onderzoek naar de ethische implicaties van het continuüm tussen interne en externe veiligheid, Oslo;

 • 9. lid raad van advies van het European Union Baroque Orchestra, Brussel;

 • 10. lid Task Force van het International Bar Association Human Rights Institute.

nrs. 1, 3 en 4

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 2

tijdbeslag: twee vergaderingen per jaar

bezoldiging: onkostenvergoeding bij AMvB vastgesteld

nr. 5

tijdbeslag: geen

bezoldiging: geen

nrs. 6 en 9

tijdbeslag: beperkt

bezoldiging: geen

nrs. 7 en 10

tijdbeslag: een vergadering per jaar

bezoldiging: geen

nr. 8

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag

Secretaris, dr. Ellen M.A. van Schoten RA

Geen

Lid in buitengewone dienst drs. P.W. Doop

Hoofdfunctie: Vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Nevenfuncties:

 • 1. voorzitter dagelijks bestuur stichting Christelijke Pers, Utrecht;

 • 2. vice-voorzitter raad van toezicht stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);

 • 3. bestuurslid van de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA);

 • 4. president commissaris van het Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW);

 • 5. lid van de Raad van Toezicht van de Hartekamp Groep;

 • 6. lid van het bestuur van de HBO-Raad.

nr. 1

tijdbeslag: minimaal 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per vergadering

nr. 2

tijdbeslag: minimaal 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

nrs. 3, 4 en 6

tijdbeslag: maakt onderdeel uit van de hoofdfunctie

bezoldiging: geen

nr. 5

tijdbeslag: 6 à 8 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Lid in buitengewone dienst prof. dr. M.J.W. van Twist

Hoofdfunctie: directeur Berenschot Procesmanagement BV

Nevenfuncties:

 • 1. decaan en docent Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag;

 • 2. bijzonder hoogleraar publiek/private samenwerking, Radboud Universiteit Nijmegen;

 • 3. hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam;

 • 4. lid redactie wetenschappelijk tijdschrift M&O;

 • 5. lid raad voor het landelijk gebied;

 • 6. lid van de commissie Experimenten Open Bestel Hoger Onderwijs;

 • 7. columnist Cobouw.

nrs. 1, 4, en 7

tijdbeslag: 1 à 2 dagen per week (1), 6 avondvergaderingen per jaar (4), 5 columns (7)

bezoldiging: vast bedrag per dag (1), vast bedrag per jaar (4), vast bedrag per column (7),

nr. 2

tijdbeslag: 1 dag per maand

bezoldiging: geen

nr. 3

tijdbeslag: 2 dagen per week

bezoldiging: vast bedrag

nr. 5

tijdbeslag: 1 dag per week

bezoldiging: vast bedrag

nr. 6

tijdbeslag: 5 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding per vergadering conform het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het ministerie van OCW geldende bepalingen