Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2009, 58Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groeperingen

 • 1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft bij besluit van 9 maart 2009 op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende groepering in te schrijven:

  • 198. Platform voor Integrale Politiek

 • 2. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft bij besluit van 9 maart 2009 op grond van artikel Y 2 van de Kieswet gelezen in samenhang met artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende groeperingen in te schrijven:

  • 32. Solidara

  • 33. EUROPESE KLOKKENLUIDERSPARTIJ (EKP)

 • 3. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft bij besluit van 16 maart 2009 op grond van artikel Y 2 van de Kieswet gelezen in samenhang met artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende groeperingen in te schrijven:

  • 31. PVV (Partij voor de Vrijheid)

  • 34. E.S.P.

  • 35. Partij voor Europese Politiek (PEP)

  • 36. Europa Voordelig! & Duurzaam

  • 37. De Groenen

 • 4. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de besluiten van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van de artikelen G 5, tweede lid, sub a, en Y 2 van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 17 maart 2009

Voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, respectievelijk voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement,

H.R.B.M. Kummeling.