Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bouw zorginstellingenStaatscourant 2009, 51Vergunningen

Vergunningen bouwwerkzaamheden gezondheidszorg

Het College bouw zorginstellingen, het Bouwcollege, heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen aan de onderstaande instellingen een vergunning verleend voor de bouw of aanleg van voorzieningen.

Het briefnummer is steeds vermeld.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College bouw zorginstellingen, Postbus 3056, 3502 GB Utrecht.

B06255/F06282. Verlening vergunning d.d. 24 februari 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting OsiraGroep te Amsterdam ten behoeve van Verpleeg- en Revalidatiecentrum Vreugdehof te Amsterdam voor huur van een centraal kantoor voor de OsiraGroep te Amsterdam.

D07028w-D07029w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 19 februari 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Koraal Groep te Sittard ten behoeve van St. Anna te Heel voor vervangende nieuwbouw voor 10 plaatsen verblijf ten behoeve van Kgvt Nieuwstadt te Nieuwstadt voor vervangende nieuwbouw voor 18 plaatsen verblijf, beide aan de Oude Rijksweg Noord te Susteren, onder gelijktijdige intrekking van de vergunning d.d. 31 december 2008, kenmerk D07028-D07029/U0103.

D08166w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 5 maart 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zuidwester te Numansdorp ten behoeve van Zuidwester West Brabant te Breda voor capaciteitsuitbreiding met 40 plaatsen dagbesteding door huur voor 6 plaatsen aan de Meerten Verhoffstraat 4 te Breda.

De oorspronkelijke vergunning van 24 december 2008, kenmerk D08166/U4580, komt hiermee in haar geheel te vervallen.

D08167. Verlening aanvullende vergunning d.d. 2 maart 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Bruggen te Alphen aan den Rijn ten behoeve van Cunera ’s-Gravenhage te Den Haag voor sloop, herinrichting terrein en tijdelijke huisvesting in het kader van de herstructurering.

D08241w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 5 maart 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Raamwerk Noordwijkerhout ten behoeve van De Hafakkker te Noordwijkerhout voor vervangende nieuwbouw voor 68 plaatsen verblijf, 41 plaatsen dagbesteding en overige functies op de hoofdlocatie in Noordwijkerhout.

De vergunning van 31 december 2008, kenmerk D08241/U296, komt hiermee in haar geheel te vervallen.

D08257. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 19 februari 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Pluryn te Oosterbeek ten behoeve van Orthopedagogisch Centrum Jan Pieter Heije te Oosterbeek voor vervangende huisvesting voor 60 plaatsen LVGj en capaciteitsuitbreiding voor 24 plaatsen LVGj door nieuwbouw op de hoofdlocatie, alsmede herinrichting van het terrein.

F06132/B06194. Wijziging vergunning d.d. 26 februari 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Nieuwebrug te Ammerzoden ten behoeve van Zorgcentrum Nieuwehagen te ’s-Hertogenbosch voor tijdelijke huisvesting voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor 59 plaatsen p.g. en 16 plaatsen s.z. (zwaar) en 50 verblijfsplaatsen (licht) in zorgcentrum Noorderkroon te Rosmalen.

F07373/B07504. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 26 februari 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Rooms Katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden te Badhoevedorp ten behoeve van Zorgcentrum De Meerstede te Hoofddorp voor renovatie voor ombouw naar 44 verblijfsplaatsen p.g. en 6 verblijfsplaatsen.