Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheStaatscourant 2009, 20008Overig

Bekendmaking Begrotingstoezicht 2010

Gedeputeerde staten van Drenthe maken op grond van artikel 205, tweede lid, van de Gemeentewet bekend dat voor alle Drentse gemeenten het repressief begrotingstoezicht voor het komende begrotingsjaar zal gelden; oftewel geen enkele Drentse gemeente behoeft onze goedkeuring op de begroting 2010 en de wijzigingen daarvan.

Hetzelfde geldt voor de 11 (onder financieel toezicht vallende) gemeenschappelijke regelingen in Drenthe.