Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2009, 19781Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2009, nr. IVV/FB/2009/27811, tot wijziging van bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 januari 2010

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, tiende en elfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vijfde en zesde lid, en 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 7, vierde en vijfde lid, van het Inkomensbesluit IOAW en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

Besluit:

ARTIKEL I

De bedragen genoemd in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers worden als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onder a, wordt ‘€ 647,54’ vervangen door: € 649,52.

2. In het vierde lid wordt ‘€ 1.165,56’ vervangen door: € 1.169,14; ‘€ 906,55’ vervangen door: € 909,33; ‘€ 744,68’ vervangen door: € 746,75 en ‘€ 652,85’ vervangen door: € 655,04.

3. In het vijfde lid wordt ‘€ 1.130,40’ vervangen door: € 1.135,84; ‘€ 847,22’ vervangen door: € 851,35; ‘€ 628,00’ vervangen door: € 631,02 en ‘€ 344,82’ vervangen door: € 346,53.

ARTIKEL II

De bedragen genoemd in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder 2°, wordt ‘€ 20.335,00’ vervangen door: € 19.792,00.

2. In het tweede lid, onder 3°, wordt ‘€ 20.610,00’ vervangen door: € 20.806,00.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 647,54’ vervangen door: € 649,52; ‘€ 1.165,56’ vervangen door: € 1.169,14 en ‘€ 906,55’ vervangen door: € 909,33.

B

In artikel 8, tweede lid, wordt ‘€ 119.929,00’ vervangen door: € 120.408,00.

ARTIKEL III

De bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW worden als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘€ 290,22’ vervangen door: € 291,04.

B

In artikel 7, tweede lid, onderdeel f, wordt ‘€ 2.219,00’ vervangen door: € 2.229,00.

ARTIKEL IV

In artikel 5, eerste lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz wordt ‘€ 113.954,00’ telkens vervangen door: € 114.478,00.

ARTIKEL V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2009

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma.

TOELICHTING

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ vast te stellen grondslagen netto gelijk dienen te zijn. De genoemde bedragen dienen te worden aangepast met ingang van de dag waarop het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon wijzigen.

Aangezien met ingang van 1 januari 2010 het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon veranderen dienen de in de IOAW en de IOAZ genoemde netto bedragen eveneens te worden aangepast. Deze regeling strekt daartoe. Ook de bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW en de Regeling vermogenswaardering Ioaz worden gewijzigd aan de hand van de ontwikkeling van het netto minimumloon.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma.