Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Staatscourant 2009, 19369Convenanten

stcrt-2009-19369-001.png Convenant pilot aanpak woonfraude gemeente Utrecht

Op 10 november 2009 is het convenant 'Overvecht tegen Woonfraude' getekend door de gemeente Utrecht en de woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal en in werking getreden.

Dit convenant betreft een pilot voor de integrale aanpak van woonfraude in corporatiewoningen in de wijk Overvecht. Doelstellingen van de gezamenlijke aanpak zijn verminderen van woonfraude om hiermee de leefbaarheid en de eerlijke verdeling van sociale huurwoningen te bevorderen, verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken partijen en genereren van publiciteit met het oog op preventieve werking.

De volledige tekst van het convenant is te vinden op de internetsite van de gemeente Utrecht (www.utrecht.nl)