Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2009, 19152Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

Overige aankondigingen

Toewijzing gezamenlijk gezag en naamswijziging

Op 21 juli 2009 is op verzoek van L.T.P. Hogendoorn en J.C. Blom, beiden wonende te Gouda, door t.k. gerechtsdeurwaarder M. Bronkhorst betekend een exploot van betekening van een beschikking van de Rechtbank te Den Haag dd. 11-3-09 houdende (o.a.) toewijzing gezamenlijk gezag en naamswijziging van R. Slotboom en E. Slotboom in R. Blom en E. Blom ten parkette van de Rechtbank te Den Haag, zulks bestemd voor Pieter Slotboom, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in en buiten Nederland. Een afschrift van dit exploot is door P. Slotboom op te halen ten kantore van advocaat mw. mr. L. de Roode, Naaierstraat 6 te Gouda.

Fusievoorstel

Bekendmaking gegevens artikel 21 Verordening (EG) nr. 2157/2001:

Op 7 december 2009 is bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam een fusievoorstel gedeponeerd waarbij de verkrijgende vennootschap Deutsche BP Aktiengesellschaft door de fusie de vorm zal aannemen van een Europese Naamloze Vennootschap (SE).

Verkrijgende rechtspersoon:

Deutsche BP Aktiengesellschaft, een naamloze vennootschap naar Duits recht, gevestigd te Hamburg, Duitsland en kantoorhoudende te 22761 Hamburg, Duitsland, Max-Born-Straße 2, ingeschreven in het handelsregister bij het kantongerecht te Hamburg onder HRB 8243.

Verdwijnende rechtspersonen:

  • BP Austria Aktiengesellschaft, een naamloze vennootschap naar Oostenrijks recht, gevestigd te Wiener Neudorf, Oostenrijk en kantoorhoudende te 2355 Wiener Neudorf, Oostenrijk, NÖ-Süd, Straße 6, Objekt 17, ingeschreven in het handelsregister onder FN 70942 b;

  • BP Belgium NV/SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B-2600, Berchem, België, Uitbreidingstraat 60–62, ingeschreven in de Kruispunt-bank van Ondernemingen onder nr. 0404.610.160 (rechtspersonenregister Antwerpen);

  • BP Mojave Nederland N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Rotterdam, Nederland en kantoorhoudende te 2909 LK Capelle aan den IJssel, Nederland, Rivium Boulevard 301, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 24448837; en

  • BP Polska SA, een naamloze vennootschap naar Pools recht, statutair gevestigd te Krakau, Polen en kantoorhoudende te 31-358 Krakau, Polen, ul. Jasnogórska 1, ingeschreven in het vennootschapsregister bij het kantongerecht voor het centrale stadsdeel Krakau, XI. Landelijk Gerechtsregister, afdeling voor handelszaken, onder nr. KRS 314909.

Beoogde statutaire naam en zetel van de verkrijgende rechtspersoon:

BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, Duitsland.

Er zijn geen minderheidsaandeelhouders van BP Mojave Nederland N.V. De regelingen volgens welke de rechten van schuldeisers en anderen kunnen worden uitgeoefend, zijn opgenomen in de artikelen 2:316 en 2:320 van het Burgerlijk Wetboek. Volledige inlichtingen betreffende die regelingen kunnen kosteloos worden verkregen ten kantore van de BP Mojave Nederland N.V. en van Stibbe N.V., Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ Amsterdam (contactpersoon notaris mr. P.H.N. Quist).

Opheffing vereffening

De Rechtbank Amsterdam, sector Kanton, locatie Hilversum, heeft bij beschikking op 4 december 2009 beslist, dat de vereffening van de nalatenschap van de heer Casper de Wolf, geboren op 24 maart 1977 te Hilversum, overleden te Hilversum op 11 februari 2007, is opgeheven.