Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord NederlandStaatscourant 2009, 19046Overig

stcrt-2009-19046-001.png Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen 2009–2012 (STINAG)

Ter uitvoering van deze regeling maken Gedeputeerde Staten van Groningen voor het begrotingsjaar 2009 het volgende bekend:

  • 1. Het subsidieplafond voor het begrotingsjaar 2009 is verhoogd tot € 1.700.000,–.

De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie van het SNN. Hier kunnen ook exemplaren verkregen worden van de regelingtekst en de bijbehorende aanvraagformulieren.

Uitvoeringsorganisatie van het SNN

Laan Corpus den Hoorn 200

Postbus 779

9700 AT Groningen

telefoon: 050-5224900

website: www.snn.eu