stcrt-2009-18991-001.png Ontwerpbestemmingsplan ‘Bungalowparken Kamperland’

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bungalowparken Kamperland’ vanaf maandag 14 december 2009 tot en met 25 januari 2010 voor iedereen ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is een actualisering van de geldende bestemmingsplannen voor de bungalowparken Ruiterplaat, Schotsman, Marinuswerf en Rancho Grande. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt ook de bouw van een zorgresidence op het park Ruiterplaat mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Tevens is het plan in te zien op de website www.noord-beveland.nl. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met het cluster ROER, telefoon (0113) 377 377.

Wissenkerke, 11 december 2009

Naar boven