Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2009, 17732Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Oproeping schuldeisers

Op 3 augustus 1999 is te Nederhorst den Berg overleden, mevrouw Maartje Kostelijk, geboren op 10 september 1917 te Broek op Langendijk, laatst gewoond hebbende te 1394 EK Nederhorst den Berg, Jozef Israëlslaan 2.

De nalatenschap dient overeenkomstig de voorschriften van afdeling 3 van titel 6 van Boek 4 Burgerlijk Wetboek te worden afgewikkeld.

Door Rechtbank Amsterdam is als vereffenaar benoemd: mr. Job Bastiaan van ’t Hooft, kandidaat-notaris bij Horst Viveen & Van de Graaff Notarissen te Hilversum, kantoorhoudende aan de Bothalaan 1, 1217 JP Hilversum.

Bij dezen worden door de vereffenaar allen die iets verschuldigd zijn aan of te vorderen hebben uit de nalatenschap van mevrouw Maartje Kostelijk, voornoemd, verzocht daarvan binnen één maand na de publicatie van deze oproep, opgave te doen aan de vereffenaar, voornoemd.

Blijkens beschikking van de Rechtbank ’s-Gravenhage dd 15 oktober 2009 zijn mr A.A.M. Blankendaal, mr Y. Drok en mr B.O. Kapma, kandidaat-notarissen werkzaam ten kantore van Notariaat de Gier, benoemd tot wettelijk vereffenaar van de nalatenschap van dhr. Paul Petrucco, geboren op 6 december 1929 te Tilburg en overleden op 23 januari 2008 te ’s-Gravenhage. Allen die iets verschuldigd zijn aan of te vorderen hebben van de nalatenschap wordt verzocht daarvan voor of op 1 januari 2010 opgave te doen.