Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2009, 17342Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-17342-001.png Onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan De Vork

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat het bestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan De Vork, met uitzondering van de bestemming ‘Groen en Water’, onherroepelijk is vastgesteld.

Het bestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan De Vork heeft betrekking op het perceel van de firma Bleeker aan de Hasselaarsweg en bestemt de gronden voor bedrijven categorie 1 en 2 en het transportbedrijf.

Het bestemmingsplan kan permanent worden ingezien bij de afdeling omgevingsvergunning in het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard.

Heerhugowaard, 17 november 2009

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.