Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2009, 16700Liquidaties

Liquidatie

Barnhoorn & Zwagerman & Knapen B.V. in liquidatie

De vennootschap Barnhoorn & Zwagerman & Knapen B.V. is ontbonden door het ontbreken van activiteiten d.d. 30 september 2009. De rekening en verantwoording liggen ter inzage voor eenieder tot 31 december 2009 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum en ten kantore van B.V. Barnhoorn & Zwagerman, Middenweg 81 te Nederhorst den Berg.