Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 september 2009, nr. Z/VU-2955550, houdende indexering van het verplicht eigen risico Zorgverzekeringswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede en derde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet wordt vastgesteld op: € 165.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

TOELICHTING

Algemeen

Ter uitvoering van artikel 19, tweede en derde lid, van de Zorgverzekeringswet is met dit artikel het verplicht eigen risico voor het jaar 2010 geïndexeerd. Naar beneden afgerond op een veelvoud van € 5, bedraagt het verplicht eigen risico per 1 januari 2010 € 165.

Artikel 1

In dit artikel is geregeld dat het verplicht eigen risico wordt vastgesteld op € 165 . Dit bedrag komt op grond van artikel 19, derde lid, van de Zorgverzekeringswet in de plaats van de € 155, genoemd in het eerste lid van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2

In dit artikel is bepaald dat het in artikel 1 van deze regeling vastgestelde bedrag met ingang van 1 januari 2010 in werking treedt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

Naar boven