Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2009, 20Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 januari 2009, nr. VGP/ADT 2899651, houdende wijziging van het Besluit Instelling Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs en het Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit tot Instelling Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het CAM is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Van lid 1 komt onderdeel b te vervallen;

2 . Van lid 1 wordt onderdeel c vernummerd tot b.

3. Lid 2 komt te vervallen.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘het RIVM’.

D

In artikel 6 wordt ‘1 januari 1999’ vervangen door: 1 april 2008.

E

Artikel 4, 5 en 6 worden vernummerd tot artikel 3, 4 en 5.

ARTIKEL II

Het Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, eerste lid, wordt voor ‘voorzitter’ ingevoegd: onafhankelijke.

B

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De minister legt zijn reactie op de uitkomsten, alvorens die openbaar te maken, ter advisering voor aan de interdepartementale Stuurgroep Drugsbeleid.

C

In artikel 6 wordt ‘de Inspectie voor de Gezondheidszorg’ vervangen door ‘het RIVM’.

D

In artikel 10 wordt ‘1 januari 2003’ vervangen door: 1 april 2008.

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit tot wijziging Instelling Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs en het Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003’.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.