Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2009, 14334Centraal Stembureau

Schrappingen na EP-verkiezingen 2009

Het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement,

Gelet op artikel Y 2 van de Kieswet juncto artikel G 1, zevende lid, onder d, van de Kieswet;

Overwegende dat voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement die is gehouden op 4 juni 2009, geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd en derhalve geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel H 3, tweede of derde lid, van de Kieswet om de volgende aanduidingen te plaatsen boven een kandidatenlijst:

  • LEEFBAAR EUROPA

  • Partij voor het Noorden

  • Democratisch Europa

  • Respect.Nu

  • E.S.P.

Besluit de volgende onder genoemde nummers geregistreerde aanduidingen te schrappen in het register als bedoeld in artikel Y 2 juncto artikel G 1 van de Kieswet:

  • 18 LEEFBAAR EUROPA

  • 22 Partij voor het Noorden

  • 23 Democratisch Europa

  • 26 Respect.Nu

  • 34 E.S.P.

’s-Gravenhage, 21 september 2009

De voorzitter,

H.R.B.M. Kummeling.

De secretaris-directeur,

J. Schipper-Spanninga.