Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SenterNovemStaatscourant 2009, 13620Benoemingen en ontslagen

Besluit houdende benoeming leden van de Adviescommissie Life Sciences & Health

23 juli 2009

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.6 van de Subsidieregeling sterktes in innovatie;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 januari 2009 worden voor een periode van vier jaar tot lid van de Adviescommissie Life Sciences & Health benoemd:

  • a. mevrouw prof.dr. S.M. van der Vies, te Amstelveen, tevens voorzitter;

  • b. de heer drs. H. van den Berg, te Oss;

  • c. de heer prof.dr. P.H. Reitsma, te Leiden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Life Sciences & Health.

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

R.M. Bergkamp,

directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.