Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SenterNovemStaatscourant 2009, 13496Overig

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Life Sciences & Health

23-07-2009

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

  • 1. Aan de voorzitter van de adviescommissie Life Sciences & Health wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,0285.

  • 2. Aan het lid van de adviescommissie Life Sciences & Health, de heer drs. H. van den Berg, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,018.

  • 3. Aan het lid van de adviescommissie Life Sciences & Health, de heer Prof.dr. P.H. Reitsma, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23-07-2009

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie,

R.M. Bergkamp.