Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord NederlandStaatscourant 2009, 12881Overig

Subsidieplafonds Operationeel Programma Noord

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Doelstelling 2 Noord-Nederland, maakt de volgende subsidieplafonds bekend.

Voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 is beschikbaar:

  • voor prioriteit 1 van het Operationeel Programma Noord, kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie, een bedrag van maximaal € 94.864.000 EFRO middelen

  • voor prioriteit 2 van het Operationeel Programma Noord, attractieve regio’s, een bedrag van maximaal € 33.880.000 EFRO middelen

  • voor prioriteit 3 van het Operationeel Programma Noord, stedelijke dimensie, een bedrag van maximaal € 33.880.000 EFRO middelen;

  • ter zake van Rijkscofinanciering ten behoeve van het Operationeel Programma Noord zoals genoemd in de regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 november 2007 (Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007–2013) een bedrag van maximaal € 80.031.000.

Voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 is zoals eveneens genoemd in de hierboven vermelde regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 november 2007 beschikbaar:

  • een bedrag van maximaal € 38.600.000 voor zover ingezet in één van de vier centrale opgaven van het programma ‘Koers Noord: op weg naar pieken’.

De subsidies worden verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Meer informatie over het Operationeel Programma Noord, het programma ‘Koers Noord: op weg naar pieken’ en het bijbehorende toetsingskader kunt u vinden op de website van het SNN: www.snn.eu