Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2009, 11531Registermutaties | Overige registermutaties

Bekendmaking beroepsorganisatie van IT-auditors

Inschrijvingen

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag om inschrijving ingevolge artikel 9 van het in de Statuten vermelde Register hebben gedaan. Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2–8, 1083 HP Amsterdam.

drs. A.R. Carlier-Algoe

Schollenbrugpad 6

1091 ST AMSTERDAM

drs. W. Chung

Rodelindalaan 38

2152 PK NIEUW VENNEP

Z. Haji Rasoul

Rijsbosch 9

4112 MB BEUSICHEM

drs. M.P. Hof

Argusvlinder 10

8472 DD WOLVEGA

J.J. Moerman MSc. EMITA

Javastraat 11

3531 PL UTRECHT

M.L.G.J. van Oirschot

Lange Akker 267

4847 KM TETERINGEN

M.F.P. van Vessem CISA CISSP

Makkumplein 25

5045 KT TILBURG

ir. W.P. Zijlman MBA RO

Diependaalselaan 159

1214 KA HILVERSUM

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in het Register als bedoeld in artikel 9 van de statuten wordt het besluit van kracht.

J.A.M. Donkers RE,

voorzitter.