Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeijelStaatscourant 2009, 10083Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-10083-001.png Ontwerpbestemmingsplan Kern Meijel, 1ste herziening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Kern Meijel te wijzigen. Bij de goedkeuring van het bestemmingsplan Kern Meijel was goedkeuring onthouden aan de verkoop van LPG. De wijziging betreft de regeling voor de verkoop van LPG bij het tankstation aan de Jan Truijenstraat. Daarnaast zijn enkele onderdelen in het bestemmingsplan aangepast.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 6 weken na publicatie ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien:

  • a. elke werkdag van 9.00−12.00 uur in het gemeentehuis (sector Grondgebied);

  • b. op werkdagen ’s middags in het gemeentehuis na afspraak (tel. 077-466 81 81);

  • c. elke donderdag van 17.00−19.00 uur in het gemeentehuis (hiervoor dient vooraf, tijdens normale kantooruren, telefonisch een afspraak te worden gemaakt, 077-466 81 81).

Gedurende deze genoemde termijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Meijel, Postbus 4, 5768 ZG Meijel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn een afspraak maken. Neem hiervoor contact op met telefoonnummer 077-466 81 81.

Meijel, 8 juli 2009