Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2008, 92 pagina 20Benoemingen en ontslagen

Benoemingen in de Raad voor Cultuur

31 maart 2008

Nr. DK/B&B/

2008/10722

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2c van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Mede gelet op artikel 5 van de Beleidsregels benoemingen Raad voor Cultuur;

Op voordracht van de Raad voor Cultuur (rc-2008.04764/1 van 27 februari 2008);

Besluit:

Artikel 1

1. Gerekend van 1 maart 2008 worden voor de duur van een jaar de volgende personen herbenoemd tot commissielid van de Raad voor Cultuur:

- mevrouw dr. G.M. Andela

- de heer drs. A. Bakker

- de heer drs. C.L. Baljé

- de heer prof. dr. J.L.H. Bardoel

- mevrouw drs. A.H. den Boer

- mevrouw drs. M.L.V. Bremmer

- de heer T.P. Bruinja B.A.

- de heer G. Feingold

- de heer B.W. Felix

- mevrouw drs. H.A.M. Fijen

- mevrouw mr. L.P. van Ginneken

- de heer Th.P. van der Goot

- de heer G. Grosfeld

- mevrouw M. van Ham

- de heer ir. drs. J.W.H. Hogestijn

- mevrouw M. Hoogenboom

- de heer prof. dr. F. Keverling Buisman

- mevrouw G.N. Klaassen-Prinsen

- de heer dr. F.W.A. Korsten

- de heer D. Kuijs

- de heer H.J.V. Leenen

- de heer drs. M.P. van Maarseveen

- mevrouw ir. M.C. Marx

- de heer mr. drs. E.H. Mattie

- de heer drs. D. Meyer

- de heer drs. P. van Mil

- mevrouw drs. L.M. Minderhoud

- de heer P. Mosterd

- de heer ir. G.B.L.C. Oostvogel

- mevrouw drs. E.H.G.L. Pluijmen

- de heer dr. T.R.A. de Rijk

- de heer drs. J.S.M. Savenije

- mevrouw dr. M.F. Soeting

- de heer G.W.M. Staal

- de heer J. Van den Bossche

- de heer J. van Veen

- de heer ir. E. van Velzen

- de heer A.A.M. de Vries

- mevrouw prof. dr. C.J.M. Zijlmans.

2. Van de in het eerste lid genoemde commissieleden worden de volgende personen gerekend van 1 maart 2008 voor de duur van een jaar herbenoemd tot voorzitter van de achter hun naam genoemde commissie van de Raad voor Cultuur:

- mevrouw dr. G.M. Andela, bijzondere commissie Monumenten

- de heer drs. C.L. Baljé, bijzondere commissie Archieven

- de heer prof. dr. J.L.H. Bardoel, algemene commissie Media

- mevrouw mr. L.P. van Ginneken, algemene commissie Beeldende Kunst en Vormgeving

- de heer prof. dr. F. Keverling Buisman, algemene commissie Archieven

- mevrouw G.N. Klaassen-Prinsen, algemene commissie Amateurkunst en Cultuureducatie

- de heer dr. F.W.A. Korsten, algemene commissie Letteren

- de heer drs. P. van Mil, algemene commissie Film

- de heer ir. G.B.L.C. Oostvogel, algemene commissie Muziek en Muziektheater

- de heer drs. J.S.M. Savenije, algemene commissie Bibliotheken

- de heer J. van Veen, algemene commissie Theater.

Artikel 2

Gerekend van 1 maart 2008 worden voor de duur van een jaar de volgende personen benoemd tot commissielid van de Raad voor Cultuur:

- de heer drs. J. Schilt

- mevrouw ir. M.C. van Stiphout

- de heer drs. B.T. Barat.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R.H.A. Plasterk.