Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2008, 6 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Wijziging Reisregeling buitenland

21 december 2007

Nr. 2007-0000554833

DGOBR/POIR/afd. P

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel I

In de tarieflijst bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland, welke is opgenomen als bijlage I van de Reisregeling buitenland, worden de gegevens voor Pakistan vervangen door:

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logies-

kosten in euro

Bedrag overige

kosten in euro

Pakistan

  

Islamabad

175

48

Karachi

129

36

Overige

153

25

Artikel II

Deze regeling, die zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voor deze:
de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk, R.IJ.M. Kuipers.