Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2008, 57 pagina 7Centraal Stembureau

Schrapping geregistreerde aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland heeft bij besluit van 12 maart 2007 ingevolge artikel G2, lid 7 onder d van de Kieswet de onder nummer 4 geregistreerde aanduiding Leefbaar Gelderland geschrapt. Voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland is geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid als bedoeld in het tweede of derde lid van artikel H3 van de Kieswet tot het plaatsen van deze aanduiding boven de kandidatenlijst.

Arnhem, 18 maart 2008.
De voorzitter van het centraal stembureau,
P. Krikke.