Vergunningen bouwwerkzaamheden gezondheidszorg

Het College bouw zorginstellingen, het Bouwcollege, heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen aan de onderstaande instellingen een vergunning verleend voor de bouw of aanleg van voorzieningen.

Het briefnummer is steeds vermeld.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College bouw zorginstellingen, Postbus 3056, 3502 GB Utrecht.

B04452. Verlening tweede aanvullende vergunning d.d. 24 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Proteion te Horn ten behoeve van Verpleeghuis Hornerheide te Horn voor de vervangende nieuwbouw voor 72 verblijfsplaatsen in de categorie zwaar voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of beperking op locatie Hornerheide te Horn.

B05031/F05049. Verlening wijziging vergunning d.d. 31 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zorgcentra Rivierenland te Tiel ten behoeve van Verzorgingshuis Walstede te Tiel voor nieuwbouw voor 16 verblijfsplaatsen in de categorie zwaar en renovatie en vervangende nieuwbouw voor 84 verblijfsplaatsen en 10 plaatsen dagverzorging.

B05258/F05550. Verlening tweede wijziging vergunning d.d. 24 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Laak en Eemhoven te Amersfoort ten behoeve van Woon- en zorgcentrum ’t Hamersveld te Leusden voor vervangende nieuwbouw.

B06005. Verlening vergunning d.d. 3 november 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting tanteLouise-Vivensis te Bergen op Zoom ten behoeve van huur van algemene voorzieningen in een hospice voor 6 verblijfsplaatsen in de categorie zwaar voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

B06018/F06004. Besluit d.d. 31 oktober 2008 tot wijziging vergunning d.d. 21 februari 2007 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Circonflex Stichting voor Zorg en Wonen te Zevenbergen ten behoeve van Bejaardencentrum Fendertshof te Fijnaart en verpleeghuis Sancta Maria Zevenbergen voor de renovatie en vervangende nieuwbouw van 30 verblijfsplaatsen en 2 extra plaatsen categorie zwaar, 50 plaatsen categorie licht en 1 TOP.

B07032/F07481. Verlening vergunning d.d. 3 november 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Palet te Leeuwarden ten behoeve van Verpleeghuis Parkhove te Leeuwarden voor huur van een centraal bedrijfsbureau voor Stichting Palet aan de Badweg te Leeuwarden.

B07624. Verlening vergunning d.d. 22 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft ten behoeve van Verpleeghuis De Bieslandhof te Delft voor nieuwbouw voor 87 plaatsen zwaar p.g. en 3 extra plaatsen op de locatie Joris.

B08077. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 22 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Opbouw te Utrecht ten behoeve van Huize Birkhoven te Amersfoort voor koop van tijdelijke huisvesting voor 122 verblijfsplaatsen (60 s.z./62 p.g.).

B08177. Verlening vergunning d.d. 3 november 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Rijnmond te Rotterdam ten behoeve van Verpleeghuis Slingedael te Rotterdam voor omzetting tijdelijke erfpacht in eeuwig durende erfpacht.

B08178. Verlening vergunning d.d. 3 november 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Rijnmond te Rotterdam ten behoeve van Verpleeghuis Siloam te Rotterdam voor omzetting tijdelijke erfpacht in eeuwig durende erfpacht.

B08179. Verlening vergunning d.d. 3 november 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Rijnmond te Rotterdam ten behoeve van Verpleeghuis Pniel te Rotterdam voor omzetting van tijdelijke erfpacht in eeuwig durende erfpacht.

C08040. Verlening vergunning d.d. 27 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Hoop te Dordrecht ten behoeve van Stichting De Hoop te Dordrecht voor nieuwbouw van ‘De Kiel’ met 32 plaatsen kinder- en jeugdpsychiatrie op de hoofdlocatie te Dordrecht.

C08048. Verlening vergunning d.d. 16 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Rivierduinen te Oegstgeest ten behoeve van Rivierduinen te Oegstgeest voor de vervangende nieuwbouw van 48 plaatsen langdurige zorg op de locatie Oegstgeest.

C08053. Verlening vergunning d.d. 21 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Rivierduinen te Oegstgeest ten behoeve van Rivierduinen te Oegstgeest voor de sloop van de bestaande gebouwen op de locatie Schakenbosch te Leidschendam.

C08056. Verlening vergunning d.d. 27 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Laurens Wonen, Diensten, Zorg te Rotterdam ten behoeve van Zorgcentrum Aesopus te Rotterdam voor uitbreiding met 18 plaatsen voor cliënten met psychiatrische en verslavingsproblematiek.

C08059. Verlening vergunning d.d. 27 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven te Eindhoven ten behoeve van Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen te Eindhoven voor vervangende nieuwbouw van de verblijfsfuncties voor 80 plaatsen FPK, vernieuwing van het terrein en de infrastructuur voor de forensische cluster en omzetting van het eerder als niet-noodzakelijk bestanddeel (NNB) aangemerkte deel van de nieuwbouw voor het werkplaatsengebouw in een noodzakelijk bestanddeel.

C08060. Verlening vergunning d.d. 16 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Symfora Groep te Amersfoort ten behoeve van Symfora Groep te Amersfoort voor uitbreiding van de bestaande woon-/werkvoorziening voor autisten (WWA) te Amersfoort met 18 plaatsen.

C08061. Verlening vergunning d.d. 22 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Hoop te Dordrecht ten behoeve van De Hoop te Dordrecht voor capaciteitsuitbreiding met 24 plaatsen voor jeugdige verslaafden (De Kajuit) op de hoofdlocatie te Dordrecht.

C08071. Verlening vergunning d.d. 30 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting GGZ Westelijk Noord Brabant te Halsteren ten behoeve van GGZ Westelijk Noord Brabant voor de uitbreiding van de capaciteit met 18 plaatsen langdurige zorg door middel van aankoop van individuele appartementen in het gebouw Moermontstede aan de rand van de hoofdlocatie.

D07297. Verlening vergunning d.d. 30 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zuidwester te Middelharnis ten behoeve van Zuidwester Basis Zorgvoorzieningen Middelharnig te Middelharnis voor sloop van de paviljoenen Schouw en Schoener op de hoofdlocatie.

D07355. Verlening vergunning d.d. 28 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Opbouw te Utrecht ten behoeve van Heimerstein te Rhenen voor tijdelijke vervangende huisvesting voor 36 plaatsen verblijf op de hoofdlocatie in het kader van het versneld verbeteren van rood en oranje scorende plaatsen.

D07429. Verlening vergunning d.d. 30 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Lunet Zorg te Eindhoven ten behoeve van De Plaatse te Duizel voor vervangende nieuwbouw voor 32 plaatsen verblijf en dagbesteding voor ouderen almede sloop van woningen te Duizel.

D08060w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 24 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Cello te Rosmalen ten behoeve van Cello te Rosmalen voor vervangende huisvesting door nieuwbouw voor 140 plaatsen verblijf en 35 plaatsen dagbesteding, sloop van diverse gebouwen en terreinherinrichting, in het kader van de herstructurering van de hoofdlocatie.

D08093. Verlening vergunning d.d. 24 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Talant te Heerenveen ten behoeve van Talant te Drachten voor vervangende huisvesting voor 12 plaatsen zwaar verblijf en dagbesteding in de nieuw te bouwen zorgvoorziening Vrijburgh te Drachten.

F07389/B07524. Verlening vergunning d.d. 27 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting West-Friese Zorggroep De Omring te Hoorn ten behoeve van Verpleeghuis Lindendael te Hoorn voor (vervangende) nieuwbouw voor 20 verblijfsplaatsen p.g. en 2 tijdelijke opvangplaatsen te Opmeer.

F07390/B07526. Verlening vergunning d.d. 28 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting West-Friese Zorggroep De Omring te Hoorn ten behoeve van Verpleeghuis Lindendael te Hoorn voor (vervangende) nieuwbouw voor 20 verblijfsplaatsen p.g. en 2 TOP in Abbekerk.

F08007/B08007. Verlening vergunning d.d. 29 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting AxionContinu te Utrecht ten behoeve van Zorgcentrum De Wartburg te Utrecht voor renovatie en (vervangende) nieuwbouw voor 24 plaatsen zwaar p.g. en 24 verblijfsplaatsen.

F08080. Verlening vergunning d.d. 29 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Tellens te Bolsward ten behoeve van Verzorgingshuis Frittemahof te Sneek voor huur van vervangende nieuwbouw voor 67 verblijfsplaatsen licht en 6 TOP.

Naar boven