Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)Staatscourant 2008, 50 pagina 33Overig

Nevenbetrekkingen leden Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Mr. I.P. Michiels van Kessenich-Hoogendam, voorzitter:

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Den Haag

B.A. Lutken, lid:

Geen

Mr. A.H. van Delden, lid:

Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

Vice-voorzitter Arbitragecommissie Dutch Securities Institute (DSI)

Lid Raad van Toezicht Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders

Secretaris-Generaal European Network of Councils for the Judiciary (tot 1-6-2008)

Voorzitter Bestuur Stichting Rechters voor Rechters

Voorzitter Bestuur Stichting Venancio (bevorderen muziekonderwijs)

Voorzitter Bestuur Stichting International Moot Court.