Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2008, 3 pagina 7Overig

Intrekking instellingsbesluit tijdelijk projectdirectoraat-generaal Programma Andere Overheid

16 november 2007

Nr. 2007-0000501556

Staf/P&O

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit inrichting organisatie en formatie rijksdienst;

Gelet op artikel 4.2 van het Organisatiebesluit BZK 2006;

Besluit:

Artikel I

Het instellingsbesluit tijdelijk projectdirectoraat-generaal Programma Andere Overheid wordt ingetrokken.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2007.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst.

Toelichting

Het Programma Andere Overheid wordt afgesloten. Met dit besluit vervalt het Project Directoraat-Generaal Programma Andere Overheid van het Ministerie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst