Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2008, 207Bekendmakingen aan de scheepvaart

Buitengebruikstelling kustlicht Maasvlakte

13 oktober 2008

Nr. 154/2008

Haven Rotterdam

  • 1. In verband met de aanleg van het uitbreidingsgebied Maasvlakte 2 is de positie van het kustlicht Maasvlakte niet meer in overeenstemming met de beoogde functionaliteit.

  • 2. Een consultatieronde onder nautisch betrokkenen heeft tevens aangetoond dat het kustlicht geen rol van betekenis meer speelt als navigatiehulpmiddel in de aanloop naar Rotterdam.

  • 3. Gelet op het voorgaande zal vanaf vrijdag 31 oktober 2008 het kustlicht Maasvlakte, lichtkarakter Fl (5) 20s, geplaatst in de geografische positie 51° 58’,2 NB - 004° 01’,0 OL, definitief buiten gebruik worden gesteld.

  • 4. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij:

    • Verkeerscentrale Hoek van Holland, de wachtchef Verkeersafhandeling, tel. 010 - 2522801 of marifoonkanaal 11.

De havenmeester van Rotterdam,

tevens Rijkshavenmeester, regio Rotterdam-Rijnmond.