Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2008, 253Overig

Verlenging OM-beleidsregels

Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht (2004A016)  –- verlengd  t/m 31-12-2009

Aanwijzing opmaken proces-verbaal tegen onbekende daders (2004A012) – verlengd t/m 31-12-2012

Aanwijzing Opiumwet (2000A019)  – verlengd  t/m 31-12-2009

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs (2000R004)  – verlengd t/m 31-12-2009

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs (2000R005) – verlengd t/m 31-12 -2009

Aanwijzing winkeltijdenwet (2003A008) – verlengd t/m 31-12-2012

Richtlijn voor strafvordering winkeltijdenwet (2003R003) – verlengd t/m 31-12-2012

Aanwijzing Bestuurlijke Transactie Milieudelicten (BTM) (2000A013) –  verlengd t/m 31-12-2012

Richtlijn voor strafvordering Bestuurlijke Transactie Milieudelicten (BTM) (2000R003) – verlengd t/m 31-12-2012

Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten  – verlengd t/m 31-03-2009

Aanwijzing gegevensverstrekking financiële dienstverleners (2004A002) – verlengd t/m 30-06-2009

Aanwijzing inverzekeringstelling (2000A007)  – verlengd t/m 30-06-2009

Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG (2004A015) – verlengd t/m 31-01-2013.

De onderstaande Polaris-richtlijnen voor strafvordering zijn alle verlengd t/m 31-12-2009.

Richtlijn voor strafvordering discriminatie (1999R007)

Richtlijn voor strafvordering bedreiging (1999R008)

Richtlijn voor strafvordering beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling (1999R009)

Richtlijn voor strafvordering huisvredebreuk/lokaalvredebreuk (1999R010)

Richtlijn voor strafvordering lasterlijke aanklacht (1999R011)

Richtlijn voor strafvordering mishandeling (1999R012)

Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging (1999R014)

Richtlijn voor strafvordering motorrijtuig (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (1999R015)

Richtlijn voor strafvordering schennis der eerbaarheid (1999R018)

Richtlijn voor strafvordering smaad, smaadschrift (1999R019)

Richtlijn voor strafvordering valse aangifte (1999R020)

Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift (1999R021)

Richtlijn voor strafvordering Wet wapens en munitie (1999R022)

Richtlijn voor strafvordering verzet bij aanhouding (1999R024)

Richtlijn voor strafvordering vernieling (1999R025)

Richtlijn voor strafvordering opruiing (1999R027)

Richtlijn voor strafvordering verlaten plaats ongeval (1999R028)

Richtlijn voor strafvordering ambtsdwang (1999R029)

Richtlijn voor strafvordering heling (1999R032)

Richtlijn voor strafvordering bromfiets(en)diefstal (1999R033)

Richtlijn voor strafvordering diefstal (motor-) voertuigen(1999R034)

Richtlijn voor strafvordering winkeldiefstal (1999R035)

Richtlijn voor strafvordering inbraak, verbreking (1999R036)

Richtlijn voor strafvordering fiets(en)diefstal (1999R037)

Richtlijn voor strafvordering verduistering (1999R039)

Richtlijn voor strafvordering belediging (2002R008)