Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regiokorps Politie UtrechtStaatscourant 2008, 248Overig

Mandaatbesluiten beheersbevoegdheden politie Utrecht

De korpsbeheerder van de politie Utrecht heeft bevoegdheden die hem op basis van de artikelen 24, 26 en 50 van de Politiewet 1993 toekomen middels een nieuw mandaatbesluit gemandateerd aan de korpschef van de politie Utrecht. De korpschef heeft ondermandaat verleend ten aanzien van een deel van deze bevoegdheden. De besluiten liggen met ingang van heden ter inzage op bureau van politie Kroonstraat 25 te Utrecht en zijn tevens te raadplegen op www.politie.nl/utrecht.