Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2008, 247Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2008, nr. AI/IO/BB/2008/35237, tot wijziging Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004 in verband met een wijziging in de organisatie bij de Arbeidsinspectie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 34, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 10:5, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, 19a, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, en 18e, eerste lid, en 18n, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Besluit:

ARTIKEL I

De Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de aanhef van artikel 1:1 wordt ‘directie Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie’ vervangen door: directie Major Hazard Control van de Arbeidsinspectie.

B

Paragraaf 2, met de artikelen 2:1, 2:2, 2:3 en 2:4, vervalt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2008

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.

TOELICHTING

Met ingang van 1 januari 2009 zal de afdeling Bestuurlijke Boete van de directie Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie onder de directe Major Hazard Control van de Arbeidsinspectie worden geplaatst. Hierop is de Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004 aangepast. Van de gelegenheid is gebruikt gemaakt om de geëxpireerde paragraaf 2, betreffende wijziging en intrekking andere regelgeving, te laten vervallen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner.