Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie AutoriteitStaatscourant 2008, 22 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2008

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, bedoeld in artikel 2 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit, gelet op artikel 14b Postwet en artikel 15.1, derde en vierde lid, Telecommunicatiewet,

overwegende dat de inmiddels voltooide reorganisatie heeft geleid tot wijziging van de functiebenamingen,

besluit als volgt:

Artikel 1

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, Postwet in samenhang gelezen met artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

Bij de afdeling Markten:

Afdelingshoofd Markten / MT-lid;

Plaatsvervangend afdelingshoofd Markten;

Senior medewerker A Markten;

Senior medewerker B Markten;

Medewerker Markten.

Bij de afdeling Consument, Nummers en Bestuur:

Afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur / MT-lid;

Plaatsvervangend afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur;

Expert;

Senior medewerker A Consument, Nummers en Bestuur;

Senior medewerker B Consument, Nummers en Bestuur;

Medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

Ondersteunend juridisch medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

Senior medewerker Nummers en Registraties Consument, Nummers en Bestuur;

Medewerker Nummers en Registraties A Consument, Nummers en Bestuur;

Medewerker Nummers en Registraties B Consument, Nummers en Bestuur;

Senior medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

Medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

Administratief medewerker internetveiligheid Consument, Nummers en Bestuur;

Perswoordvoerder.

Bij de Afdeling Bedrijfsvoering:

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

Plaatsvervangend afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

Informatiemanager Bedrijfsvoering;

Senior Adviseur Automatisering;

Adviseur Automatisering.

Artikel 2

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

Bij de afdeling Markten:

Afdelingshoofd Markten / MT-lid;

Plaatsvervangend afdelingshoofd Markten;

Senior medewerker A Markten;

Senior medewerker B Markten;

Medewerker Markten.

Bij de afdeling Consument, Nummers en Bestuur:

Afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur / MT-lid;

Plaatsvervangend afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur;

Expert;

Senior medewerker A Consument, Nummers en Bestuur;

Senior medewerker B Consument, Nummers en Bestuur;

Medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

Ondersteunend juridisch medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

Senior medewerker Nummers en Registraties Consument, Nummers en Bestuur;

Medewerker Nummers en Registraties A Consument, Nummers en Bestuur;

Medewerker Nummers en Registraties B Consument, Nummers en Bestuur;

Senior medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

Medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

Administratief medewerker internetveiligheid Consument, Nummers en Bestuur;

Perswoordvoerder.

Bij de Afdeling Bedrijfsvoering:

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

Plaatsvervangend afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

Informatiemanager Bedrijfsvoering;

Senior Adviseur Automatisering;

Adviseur Automatisering.

Artikel 3

Het Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2008.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
C.A. Fonteijn, voorzitter.