Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2008, 246Overig

Bekendmaking Wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen in de Wet op de rechtsbijstand 2009

24 november 2008

Nr. 5575929/08

De Staatssecretaris van Justitie maakt bekend dat met ingang van 1 januari 2009 de bedragen zoals vermeld in artikel 34, eerste lid en 35, derde en vierde lid als volgt komen te luiden:

De inkomensgrenzen:

34, eerste lid

€ 23.800 resp. € 33.600

35, derde lid

a.

€ 16.800

 

b.

€ 16.800 resp. € 17.300

 

c.

€ 17.300 resp. € 18.200

 

d.

€ 18.200 resp. € 20.000

 

e.

€ 20.000 resp. € 23.800

35, vierde lid

a.

€ 23.400

 

b.

€ 23.400 resp. € 24.200

 

c.

€ 24.200 resp. € 25.500

 

d.

€ 25.500 resp. € 28.300

 

e.

€ 28.300 resp. € 33.600

De eigen bijdragen:

35, derde en vierde lid

a.

€ 98

 

b.

€ 154

 

c.

€ 265

 

d.

€ 466

 

e.

€ 732

Deze bekendmaking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Justitie,

namens deze,

de directeur Rechtsbestel,

M.J.J. van den Honert.