Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Orde van AdvocatenStaatscourant 2008, 192 pagina 11Overig

Inwerkingtreding Verordening op de Raad van Advies

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7, tweede lid van de Verordening op de Raad van Advies - gepubliceerd in de Staatscourant van 24 oktober 2007, nr. 206 - heeft de Algemene Raad in zijn vergadering van 1 september 2008 besloten de Verordening op de Raad van Advies met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 in werking te laten treden.