Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2008, 243Overig

Nieuw stamcertificaat PKI voor de overheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat 26 maart 2008 een nieuw stamcertificaat van de PKI voor de overheid is gecreëerd onder de naam

Staat der Nederlanden Root CA – G2 Certificaat

Dit stamcertificaat is het centrale deel van de PKI voor de overheid. Het stamcertificaat is het ankerpunt voor vertrouwen in elektronische transacties van en met de overheid bij het vaststellen van identiteit, het afgeven van wilsuitingen en het vertrouwelijk communiceren.

De houder van het stamcertificaat is geïdentificeerd als de Staat der Nederlanden Root CA - G2 (Common name), Staat der Nederlanden (Organisation), NL (Country).

Het serienummer van het stamcertificaat is 10000012 (hexadecimaal 0098 968C).

Het stamcertificaat is geldig tot: woensdag 25 maart 2020 11u:03m:10s GMT.

De identificatie van het stamcertificaat (de vingerafdruk in hexadecimale vorm) is: 59AF 8279 9186 C7B4 7507 CBCF 0357 46EB 04DD B716

Dit stamcertificaat, de documenten die aan dit certificaat ten grondslag liggen en nadere informatie over dit stamcertificaat zijn in elektronische vorm beschikbaar op de internetpagina: http://www.pkioverheid.nl/. Op deze site is toegelicht op welke wijze de identificatie van het stamcertificaat kan plaatsvinden.

Het beheer van het stamcertificaat is opgedragen aan de Policy Authority van de PKI voor de overheid. Deze organisatie is ondergebracht bij de gemeenschappelijke beheerorganisatie GBO.Overheid. GBO.Overheid is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst.