Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2008, 165 pagina 7Benoemingen en ontslagen

Benoeming lid Adviesraad internationale vraagstukken

Besluit van 26 juli 2008, nr. 08.002117

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 8 juli 2008, nr. DJZ/BR/0592-2008, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Onze Minister van Defensie en de Staatssecretaris voor Europese Zaken;

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet Adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 mei 2008 wordt mevrouw S. Borren MA, wonende te Utrecht, voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot lid van de Adviesraad internationale vraagstukken.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan door plaatsing in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de leden van de Adviesraad internationale vraagstukken en aan de Algemene Rekenkamer.

Tavarnelle, 26 juli 2008.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,M.J.M. Verhagen.