Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 157 pagina 5Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten

12 augustus 2008

Nr. ET/ED/8104844

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 januari 2008 worden voor de periode van twee jaar tot lid van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten benoemd:

a. de heer ir. M.C. van Veen, te Amsterdam, tevens voorzitter;

b. de heer A.J.M. van den Biggelaar, te Utrecht;

c. de heer dr. E.A. Breunesse, te Woerden;

d. de heer A. Dragt, te Epe;

e. de heer prof.dr.ir. G.G. Hirs, te Bilthoven;

f. mevrouw drs. L. van Rijn-Vellekoop, te Krimpen aan den IJssel;

g. de heer drs. P. Wilson, te Huizen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten.

De Minister van Economische Zaken,namens deze:
M. Frequin,
directeur-generaal van Energie en Telecom.