Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2008, 142 pagina 20Besluiten van algemene strekking

Besluit tot verlenging van de instellingsduur van de commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, d.d. 17 juli 2008, nr. 2008033300, houdende de verlenging van de instellingsduur van de Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende dat;

– op 22 januari 1997 in het overleg met de Tweede Kamer door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat toezeggingen zijn gedaan over regeling van de vergoeding van de eventuele planschade, die ontstaat door de implementatie van de beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’;

– op 4 mei 2006 een besluit tot verlenging van de instellingsduur van de Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ is genomen tot en met 31 augustus 2007;

– de geldingsduur van het Instellingsbesluit Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ aldus op 1 september 2007 is afgelopen;

Besluit:

Artikel 1

De geldingsduur van het Instellingsbesluit Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’, wordt verlengd tot en met 31 december 2009.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.M. Cramer.