Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2008, 132 pagina 30Overig

Vaststelling beleidsregel Handhavingsbeleid

De Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. doen hierbij mededeling van de vaststelling van het Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank, van 10 juli 2008, houdende uitgangspunten en nadere factoren inzake de inzet van handhavingsinstrumenten bij het toezicht op financiële ondernemingen en pensioenfondsen (Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank).

In het Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (Handhavingsbeleid) wordt eerst ingegaan op het proces van toezicht en handhaving. In de tweede plaats is een vijftal uitgangspunten opgenomen die de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. hanteren bij de inzet van handhavingsinstrumenten bij het toezicht op financiële ondernemingen en pensioenfondsen. Tenslotte worden vijf factoren genoemd die een rol spelen bij de bepaling van de feitelijke inzet van handhavingsinstrumenten.

Het Handhavingsbeleid treedt met onmiddellijke ingang in werking.

De integrale tekst van het Handhavingsbeleid is gepubliceerd op de website van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank N.V. (www.toezicht.dnb.nl).

Amsterdam, 10 juli 2008.
Stichting Autoriteit Financiële Markten,
J.F. Hoogervorst,
voorzitter bestuur.
Th.F. Kockelkoren,
lid bestuur.
De Nederlandsche Bank N.V.,
A.J. Kellermann, directeur.