Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2008, 123 pagina 36Besluiten van algemene strekking

Wijziging Mandaat AFM

Het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) heeft besloten tot aanpassing van het Beslissings- en tekeningsmandaat AFM (‘mandaat’), zoals laatst gewijzigd op 11 februari 2008 (Stct. 2008, nr. 28 / pag. 12). Het bestuur van de AFM heeft tevens besloten tot aanpassing van de Procuratieregeling AFM (‘procuratie’), zoals laatst gewijzigd op 15 augustus 2007 (Stct. 2007, nr. 151 / pag. 3). Het gewijzigde mandaat en de procuratieregeling treden in werking per 1 juli 2008. De integrale tekst van het mandaat en de procuratie, inclusief bijlage B, liggen ter inzage ten kantore van de AFM. Daarnaast staan de volledige teksten op haar website, www.afm.nl/marktpartijen, onder Governance - Bevoegdheden.

Het bestuur van de AFM heeft besloten tot reorganisatie van de AFM per 1 juli 2008.

Hieronder wordt volstaan met de zakelijke inhoud van de wijziging naar aanleiding van genoemde reorganisatie en de overige wijzigingen per 1 juli 2008:

Mandaat

• De taken en afdelingen in Tabel I zijn aangepast aan de organisatorische indeling per 1 juli 2008.

• De bestuursleden en de directeuren vormen tezamen de Managementgroep. De onderlinge vervangingsregeling van de directeuren is gewijzigd in een vervangingsregeling van de leden van de Managementgroep.

• De functie Afdelingshoofd is gewijzigd in Manager. De functie van Administratief medewerker is gewijzigd in Assistent medewerker.

• In tabel II is het minimum beslisniveau voor proces ‘Bestuurdertoetsing zittende bestuurders’ gewijzigd in ‘HFD’.

• In tabel II is ‘Verbeurdverklaren’ als proces toegevoegd met minimum beslisniveau ‘MNG’.

• In verband met de reorganisatie van de AFM is de terminologie op een aantal punten aangepast.

Procuratie

• Het maximumbedrag voor Procuratiehouder B met betrekking tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM is verhoogd tot € 20.000.

• In verband met de reorganisatie van de AFM is de terminologie op een aantal punten aangepast.

Amsterdam, 23 juni 2008.
Stichting Autoriteit Financiële
Markten,
J.F. Hoogervorst,
voorzitter van het bestuur
T.F. Kockelkoren,
bestuurslid