Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2007, 99 pagina 9Overig

Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw

20 mei 2007

Nr. OI/ID 7022450

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

1. De voorzitter van de Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,–.

2. De andere leden van de Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,–.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw ontvangen alle leden van de Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 1,5 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 mei 2007.
De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
wnd. Directeur-Generaal van Ondernemen en Innovatie, E.J. de Vries.