Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2007, 83 pagina 9Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw

19 april 2007

Nr. OI/ID 7022513

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw;

Enig artikel

Met ingang van 1 mei 2007 worden voor een periode van vier jaar tot lid van de Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw benoemd:

a. de heer ir. F.M. Remery, te Rotterdam, tevens voorzitter;

b. de heer ing. H.A. Boer, te Bruinisse;

c. de heer ing. H.G. Eekels, te Wassenaar;

d. de heer drs. C.J. Moolenburgh, te Bilthoven;

e. de heer prof.ir. W.J. Vlasblom, te Uitgeest.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 19 april 2007.
De Minister van Economische Zaken,M.J.A. van der Hoeven.