Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2007, 77 pagina 20Overig

Mededeling van Verordening (EG) nr. 141/2007

13 april 2007

TRCJZ/2007/1106

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 1, derde lid, van de Kaderwet diervoeders,

doet mededeling van de volgende verordening:

Verordening (EG) nr. 141/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 februari 2007 betreffende een verplichting tot erkenning overeenkomstig Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad voor inrichtingen van diervoederbedrijven die toevoegingsmiddelen van de categorie ‘coccidiostatica en histomonostatica’ vervaardigen en/of in de handel brengen (PBEU 2007 L 43), op welke verordening vanaf de dag waarop die van toepassing wordt, artikel 10 van de Kaderwet diervoeders betrekking heeft.

’s-Gravenhage, 13 april 2007.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,G. Verburg.