Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2007, 3 pagina 12Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Wijziging bedragen IOAW en IOAZ

In de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2006, nr. W&B/URP/2006/95400 (Stcrt. 22 december 2006, nr. 250) dient artikel I, derde lid, als volgt te worden gelezen:

3. In het vijfde lid wordt “€ 1.051,86” vervangen door: € 1.076,94; “€ 788,10” vervangen door: € 806,94; “€ 584,37” vervangen door: € 598,30 en “€ 320,61” vervangen door: € 328,30.