Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 251 pagina 8Benoemingen en ontslagen

Benoeming Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Drs. L.J. Halvers

Besluit van 14 december 2007, nr. 07.004029

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens Onze Minister van Economische Zaken van 4 december 2007, nr. ASEA/DIR2007/39401, directie Algemeen Strategische en Economische Advisering (ASEA);

Gelet op artikel 11 van de Wet Kaderwet adviescolleges en artikel 1 van de Wet Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid 1997;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Voor de periode van 1 januari 2007 tot - uiterlijk - 1 januari 2011, met terugwerkende kracht, te herbenoemen tot lid van de AWT:

- de heer drs. L.J. Halvers.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden verzonden aan betrokkene.

’s-Gravenhage, 14 december 2007.
Beatrix.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R.H.A. Plasterk.