Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2007, 249 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

14 december 2007

Nr. DV/2007/942

Directoraat-generaal voor fiscale zaken, Directie douane en verbruiksbelastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 78, vierde lid, onderdeel c, van de Wet op de accijns;

Besluit:

Artikel I

Artikel 48 van de Uitvoeringsregeling accijns wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘22, 23 en 24 stuks’ vervangen door: 22, 23, 24 en 29 stuks.

2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘110, 120 en 140 g nettomassa’ vervangen door: 110, 120, 140 en 190 g nettomassa.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2007.
De Staatssecretaris van Financiën, J.C. de Jager.

Toelichting

Deze regeling bevat een wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns. Ingevolge artikel 48 van de Uitvoeringsregeling accijns mogen verpakkingen van tabaksproducten slechts één van de in dat artikel aangegeven hoeveelheden tabaksproducten bevatten. Vanuit de branche is een verzoek gedaan om voor sigaretten een verpakking van 29 stuks en voor rooktabak een verpakking van 190 gram op de markt te mogen introduceren. Tegen het aanwijzen van deze verpakkingseenheden bestaan geen overwegende bezwaren. De onderhavige regeling strekt tot het aanwijzen van genoemde verpakkingseenheid.

De in deze regeling opgenomen wijzigingen hebben verwaarloosbare gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

De Staatssecretaris van Financiën,

J.C. de Jager