Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Bureau voor de StatistiekStaatscourant 2007, 247 pagina 110Overig

Jaarplan 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Op 23 november 2007 heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) het Jaarplan 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld. Het Jaarplan ligt ter inzage in de bibliotheek van het CBS in de vestigingen in Heerlen en Voorburg. Bovendien is het opgenomen op de website van het CBS (www.cbs.nl).